Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4306

Відродження православя на Закарпатті в ХХ столітті.

Матіко Василь Васильович
2012-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:
К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття : монографія / Ю. В. Данилець ; передм. В. І. Фенич ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2009. – 376 с. : іл. – Бібліогр.: с. 336-358. – Покажч.: с. 367-373.

К 86.3
З-86
Зореслав. Католицтво і православіє / Зореслав ; передм. Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 448 с. : іл. – Бібліогр.: с.437-443 та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 425-436.

К 86.3
М 57
Мигович, І. Релігія і церкви в нашому краї / Іван Минович ; відп. за вип. О. Панов ; Ужгород. держ. ун-т, Закарпат. т-во "Знання", Закарпат. гуманістич. асоц. релігієзнавців. – Ужгород : Патент, 1993. – 109 с. : фото. – ("Заочний семінар").

К 63.3
Ц 34
Целевич, Ю. Дещо за поселення Угорської України русинами і за унію церкви православної угорських русинів з Римом / Юліан Целевич ; вступ. ст. М. Мушинка ; пер. слов. мовою М. Олекса ; Православ. богослов. ф-т Ун-ту ім. П. Й. Шафарика у Пряшеві, Наук. т-во ім. Шевченка у Словаччині, Асоц. україністів Словаччини. – Передрук із львівської "Правди" 1868 р. – Пряшів : Фундація "Карпати", 1996. – 296 с. – Текст слов., старослов'ян. мовами. – Тит. арк. та вступ. ст. укр. мовою.
***
К 84
Н 91
Ньорба, Ф. Православнв церква / Федір Ньорба // Ньорба, Ф. Крила волі : поезії. – Ужгород : Краєвиди Карпат, 2008. – С. 141-142.

***
Все таємне стає явним : [таєм. архів. сторінки використання Рус. православ. церкви на Закарпатті в політ. цілях] // Новини Закарпаття. – 1995. – 14 січ.

Данилець, Ю. Міжконфесійне протистояння греко-католиків і православних на Підкарпатській Русі в першій половині 1920-х років / Юрій Данилець // Персонал. – 2007. – № 11-12. – С. 74-80.

Данилець, Ю. Православна церква в Карпатській Україні (1938-1939) / Юрій Данилець // Срібна Земля. – 2009. – 21 берез. – С. 13.

Данилець, Ю. Православна церква на Закарпатті в 1920-1938 рр. / Юрій Данилець // Срібна Земля. – 2010. – 12 берез. – С. 13.

Данилець, Ю.Причини відродження православного руху на Закарпатті на початку ХХ століття [Текст] / Юрій Данилець // Персонал. – 2006. – № 10. – С. 30-36.

Делеган, М. Круті стежки православних закарпатців / Михайло Делеган // Віче. – 1999. – № 8. – С. 130-137.

Карпатський, І. Минуле, сучасне та майбутнє православ’я на Закарпаття : короткий іст. нарис / І. Карпатський // Християнська родина. – 1998. – 5 листоп., 19 листоп.

Міщанин, В. Грунтовне дослідження з історії православ`я на Закарпатті [Текст] : [кн. Ю. Данильця "Православна церква на Закарпатті у першій половині XX століття" (вид-во "Карпати")] / Василь Міщанин // Трибуна. – 2010. – 23 січ. – С. 12.

Палинчак, Н. Из истории православного движения на Закарпатье в 20-30-е годы / Н. Палинчак // Християнська родина. – 1996. – 5 груд. – С. 2-3 ; 19 груд. – С. 8.

Світлинець, А. На одну "білу пляму" стало менше у міжконфесійних відносинах на Закарпатті першої половини XX ст. [Текст] : [нова пр. Ю. Данильця "Православна церква на Закарпатті у першій половині XX століття" (вид-во "Карпати")] / Андрій Світлинець // Новини Закарпаття. – 2010. – 2 лют. – С. 6.

Халус, П. І. Перші масові гоніння закарпатського православ’я : [перші роки ХХ ст.] / П. І. Халус // Християнська родина. – 1997. – 4 січ. - . 12-13.2012-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4305

Відродження православя на Рахівщині.

Вася
2012-02-03
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

На жаль, ми не можемо запропонувати Вам літературу щодо питання відродження православ’я на Рахівщині, але, можливо, передивившись наступні видання та статті, Ви знайдете принаймі якусь інформацію.
К 86.3
Д 18
Данилець, Ю. В. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття : монографія / Ю. В. Данилець ; передм. В. І. Фенич ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2009. – 376 с. : іл. – Бібліогр.: с. 336-358. – Покажч.: с. 367-373.

К 86.3
З-86
Зореслав. Католицтво і православіє / Зореслав ; передм. Н. Й. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 448 с. : іл. – Бібліогр.: с.437-443 та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 425-436.

К 86.3
М 57
Мигович, І. Релігія і церкви в нашому краї / Іван Минович ; відп. за вип. О. Панов ; Ужгород. держ. ун-т, Закарпат. т-во "Знання", Закарпат. гуманістич. асоц. релігієзнавців. – Ужгород : Патент, 1993. – 109 с. : фото. – ("Заочний семінар").

К 63.3
Ц 34
Целевич, Ю. Дещо за поселення Угорської України русинами і за унію церкви православної угорських русинів з Римом / Юліан Целевич ; вступ. ст. М. Мушинка ; пер. слов. мовою М. Олекса ; Православ. богослов. ф-т Ун-ту ім. П. Й. Шафарика у Пряшеві, Наук. т-во ім. Шевченка у Словаччині, Асоц. україністів Словаччини. – Передрук із львівської "Правди" 1868 р. – Пряшів : Фундація "Карпати", 1996. – 296 с. – Текст слов., старослов'ян. мовами. – Тит. арк. та вступ. ст. укр. мовою.
***
Данилець, Ю.Причини відродження православного руху на Закарпатті на початку ХХ століття [Текст] / Юрій Данилець // Персонал. – 2006. – № 10. – С. 30-36.

Карпатський, І. Минуле, сучасне та майбутнє православ’я на Закарпаття : короткий іст. нарис / І. Карпатський // Християнська родина. – 1998. – 5 листоп., 19 листоп.

Палинчак, Н. Из истории православного движения на Закарпатье в 20-30-е годы / Н. Палинчак // Християнська родина. – 1996. – 5 груд. – С. 2-3 ; 19 груд. – С. 8.2012-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4304

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Історія управлінського документознавства:від доби старододавнього світу до доби сучасної України". Бажано в електронному вигляді. Дякую!

Діана
2012-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання:

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність : питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів / Розробники: Кулешов С. Г., Кузнєцова Л. В., Загорецька О. М., Лозова С. Ф., Ситник Т. О. Держкомархів України УНДІАСД. - К., 2004.

Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців
//Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10.

Слободяник М. Структура сучасного документознавства
//Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4.

Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук
//Вісн. Кн. палати. - 2004. - № 3.2012-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4303

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "понятійний апарат управлінського документознавства". Бажано в електронному вигляді.ДЯКУЮ!!!

Алла
2012-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання:

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність : питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів / Розробники: Кулешов С. Г., Кузнєцова Л. В., Загорецька О. М., Лозова С. Ф., Ситник Т. О. Держкомархів України УНДІАСД. - К., 2004.

Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців
//Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10.

Слободяник М. Структура сучасного документознавства
//Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4.

Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук
//Вісн. Кн. палати. - 2004. - № 3.

Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с.2012-02-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4302

Прошу допомогти мені знайти матеріали на тему: "Православні монастирі Іршавщини"

Володимир
2012-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:
К 86.3
Д 18
Данилец, Ю. В. Православные монастыри Закарпатья : путеводитель / Юрий Васильевич Данилец, Пимен ; пер. с укр. В. Климентьева ; фото: М. Голуб ; И. Палкуш [и др.]. – К. : Изд. отд. Укр. Православ. Церкви, 2010. – 210 с. : цв.ил.

Світлинець, А. А. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському / Андрій Андрійович Світлинець, Сергій Петрович Канайло. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 184 с. : кольор. Іл.
***
К Оя2
З-18
Монастирі й церкви : [на території Закарпаття] // Закарпаття туристичне : путівник. – К. : Світ успіху, 2007. – С. 26-27. : фото. кол.
***
Гулан, Я. Православні сятині Закарпаття : [подорож по монастирям Закарпаття] / Ярослав Гулан // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 28 жовт. – 3 листоп. – С. 24.

Штефаньо, О. Журналістам розкрили монастирські секрети : але, звісно не всі... : [подорож по монастирям Закарпаття] / Оксана Штефаньо // Новини Закарпаття. – 2010. – 2 листоп. – С. 6.
2012-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4301

рахів

2012-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Уточніть, будь ласка, своє запитання.2012-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4300

де можна скачати підручник Заблоцького Б.Ф. Регіональна економіка?дякую.

Мартон Мирослава Олегівна
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному вигляді видання не знайдено. У фондах бібліотеки є наступна література:

65.9(4УКР) З 12
Заблоцький Б.Ф. Національна економіка : підручник/ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2009.-584 c.

65.049(4УКР)6 З 12
Заблоцький Б.Ф. Реґіональна економіка : навч. посіб./ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-548 c..

65.049(4УКР)6 З-12
Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка : посібник/ Б.Ф. Заблоцький. -К.: Академвидав, 2002.-368 с. -(Альма-матер).

Пропонуємо ще переглянути наступні сайти, можливо, вони стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4< />    1| 2 | 3 | 4 | 5 | ... >>     >>>