Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2012-01-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4297

Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на таку тему "Методологічна база документознавчих досліджень". Завчасно дуже вдячна.

Кулакова Ольга Володимирівна
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
Шановна п. Ольга!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні
видання:

73 К 96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 4-е изд., испр. - К. : Знання, 2003. - 460 с. - (Высшее образование ХХІ века).

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич. Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Академия, 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 292-296.

73 П 14
Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : "Ліра-К", 2009. - 434 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці модулів.

73 Ш 35
Швецова-Водка, Галина Николаевна. Документ в свете ноокоммуникологии [Текст] : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М. : Литера, 2010. - 384 с. : табл. - (Современная библиотека ; вып. 65). - Библиогр.: с. 344-381.

65.050.2 К 44
Кислюк, Костянтин Володимирович. Спеціальне документознавство [Текст] : модульний курс / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2011. - 192 с. : табл. - Бібліогр.: с. 118-119, 190-191.

Бездрабко, В. В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22

Асєєв, Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 - 27. - Бібліогр.: с. 27 (24 назви)

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930-1960 - і рр.) [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 3. - С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67. - Бібліогр. в кінці ст.

Бездрабко, В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці [Текст] / В. Бездрабко // Мандрівець. - 2009. - № 1. - С. 23-29. - Бібліогр. наприкінці ст.

Бездрабко , В. В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. [Текст] / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 137-166

Шандра, В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток [Текст] : рецензия / В. С.

Бездрабко, В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства [Текст] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 8-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

Кудлай, В. О. Сучасний стан розвитку термінології документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві [Текст] / В. О. Кудлай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 27-35. - Бібліогр. наприкінці ст.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства [Текст] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 3 - 9

Бездрабко, В. В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22

Бейліс, Л. І. Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально - комунікативного циклу: до проблеми бібліотечного дискурсу [Текст] / Л. І. Бейліс // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 2. - С. 11-16. - Бібліогр. наприкінці ст.

Новоженова, Т. А. Методология библиографии библиографии: становление, формирование [Текст] / Т. А. Новоженова, А. В. Кухтина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 30-37. - Бібліогр. наприкінці ст. (17 назв)

Бездрабко, В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства [Текст] / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 8-16.

Кобєлєв, О. М. Інформаційно - аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально - комунікаційної сфери суспільства [Текст] / О. М. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - С. 53-58. - Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3