Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2012-01-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4299

доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати матеріал на тему ”заробітна плата,її види та функції". Наперед вдячна

Маркусь Ольга
2012-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яку Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

65.24 Г13
Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб./ О. І. Гадзевич. -К.: Кондор, 2008.-402 c.

65.9(4УКР)24 Г85
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник/ О.А.Грішнова. -К.: Знання, 2004.-536 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)24 Л 84
Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-248 c.

67.9(4УКР)305 Н 34
Наумович В.Р. Все про заробітну плату : общественно-политическая литература/ В.Р. Наумович. -К.: Факт, 2002.-52 с.

Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Гамова О. В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 50 – 57.

Ревенко А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 7-14.

Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні [Текст] / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 4. - С. 16-22.

Бондарчук К. Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників [Текст] / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 3-9.

Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні [Текст] / В. Звонар // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 3. - С. 21-27.

Куліков Г. Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період [Текст] / Г. Куліков // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 14-20.

Костишина Т. Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможної оплати праці [Текст] / Т. Костишина // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 21-26.

Заробітна плата в Україні: на шляху до економічного зростання і добробуту [Текст] : аналіт. доповідь // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 7(118). - С. 2-74.

Формування заробітної плати в Ураїні: позиції фахівців [Текст] : заоч. круглий стіл // Національна безпека і оборона. - 2010. - № 7(118). - С. 78-84.

Скрипник, Олена. Шляхи підвищення заробітної плати [Текст] / О. Скрипник // Праця і зарплата. - 2011. - № 18. - С. 4-5.

Малицька, Іванна Дмитрівна. Функції заробітної плати та стан їх виконання в Україні [Текст] / І. Д. Малицька // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 387-392.

Звонар, Віктор. Заробітна плата і соціальна відповідальність роботодавців в Україні [Текст] / В. Звонар // Праця і зарплата. - 2011. - № 20. - С. 4-5.

Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні [Текст] / Ю. Звягільський // Економіка України. - 2011. - № 5. - С. 65-74

Федірко Н. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України [Текст] / Н. Федірко, О. Федірко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 5. - С. 22-30

Кустовська О. В. Статистичий аналіз галузевої диференціації оплати праці в Україні [Текст] / О. В. Кустовська, Р. В. Ціщик // Статистика України. - 2011. - № 2. - С. 25-31.

Шурпенкова Р. К. Аналіз організації системи оплати праці [Текст] / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. - 2011. - № 3. - С. 141-147.

Куліков Г. Т Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на заробітну плату [Текст] / Г. Т Куліков // Демографія та соціальна економіка. - 2011. - № 1. - С. 86-95.